Opakovateľné použitie plastových fliaš a iných obalov do špeciálnej fólie.

Nepredávame Vám len riešenie, ale komplexnú technológiu na aplikovanie fólie a odstránenie použitej fólie z obalov DOFFIDA.

Stroje vyrábame na základe konkrétnych požiadaviek našich klientov. Takt balenia/rozbaľovania bude prispôsobený Vašim podmienkam.

Proces obliekania a vyzliekanie obalov DOFFIDA
Na videách nižšie je zachytený prototyp baliaceho stroja – BZ 100.

Pozrite si certifikát prototypu baliaceho stroja BZ100